Hebrew University


עמוד הבית של רציולאב
כניסה לרציולאב
פרטי המשתמש שלי
הניסויים שלי
לוח ניסויים קרובים
עבודות מחקר
אנשי רציולאב
אתרים מקושרים
צור קשר
אודותינו
ניסויים במעבדות אחרות
חיפוש באתר האוניברסיטה
English
עברית

אודותינו

רציולאב, המעבדה לחקר קבלת החלטות, מוקדשת למחקר הניסויי של קבלת החלטות אצל בני אדם.

מרכז ממוחשב חדיש זה מאפשר לחוקרים לבצע ניסויים אינטראקטיביים בקבלת החלטות עם עד 20 משתתפים בו-זמנית, תוך שליטה מלאה בהיבטי הניסוי (תשלומים, סוג וכמות המידע והמשוב הזמינים למשתתפים).

המעבדה הינה מעבדה אינטרדיסציפלינרית שבה נעזרים פסיכולוגים, כלכלנים, חוקרים מתורת המשחקים ומחוגים אחרים, אשר משתמשים בניסויים לצורך בחינת ועדכון התיאוריות שלהם.


Copyright © 2007, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved.